Klempíř

Úkolem klempíře je zhotovovat plechové výrobky. Zpravidla je zaměřen buď jako klempíř strojírenský nebo jako klempíř stavební. Pracovními činnostmi jsou - stanovování tvarů, rozměrů a spotřeby plechu na základě výkresů - ruční a strojní zpracování plechů střiháním, vysekáváním, zkružováním, rovnáním a spojováním plechů pájením, nýtováním a svařováním elektrickým obloukem - obsluha jednoúčelových strojů a linek na zpracování plechů - zhotovování rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců, např. větracích potrubí, kolen, přechodů, výústek a rozboček, plechových nádob, nádrží, krytů - montáže celého komplexu vzduchotechnických zařízení včetně funkčních zkoušek - zhotovování střešních krytin z měděných, hliníkových, pozinkovaných aj.), oplechovávání dveří, oken apod., zhotovování a montáž okapů a žlabů (pouze stavební klempíř) - obsluha zařízení pro dopravu klempířských dílů.

Povolání je vykonáváno v dílenském provozu i na stavbách a je třeba počítat s hlučností, na stavbách pak s prašností, s těžko přístupnými objekty práce a s měnícími se klimatickými podmínkami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ruční a pákové nůžky, kleště, kladiva, sekáče, měřidla, svařovací agregáty, pájky a další ruční i ruční i strojní pomůcky a zařízení pro zpracování plechů.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Klempíř, zručnost, tělesná obratnost, technické myšlení, prostorová představivost, přesnost, fyzická zdatnost

Povolání je na trhu práce velmi žádané, je možné se uplatnit i jako soukromý živnostník.