Keramik

Úkolem keramika je výroba keramických výrobků. Pracovními činnostmi jsou - výroba sádrových forem - příprava keramických hmot a glazur - vytváření, vylévání, slučování, glazování a pálení výrobků užitkové, zdravotní, ozdobné i figurální keramiky a porcelánu (hrnky, šálky, talíře, mísy, cukřenky, džbány, konvice, popelníky, umyvadla, klozety, kolena, šlapky, mýdelníky, bidety, sifony, schránky na toaletní papír, figury postav, zvířat atd.) - vytáčení keramických výrobků na mechanických kruzích - lisování členitých keramických výrobků lisech - vylévání vícedílných keramických výrobků znázorňujících určitou sestavu více figur z forem skládajících se z více dílců - vypalování výrobků v pecích - ruční lepení některých částí (např. oušek) - retušování (např. strhávání spár, začišťování slučovaných míst atd.) keramických výrobků do konečné podoby - kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Povolání je vykonáváno v keramických dílnách a provozech, kde je třeba počítat s hlučností, prašností a dalšími nečistotami a s chemickými látkami.

Pracovními prostředky jsou např. mlýny, míchače, síta, hrnčířské kruhy, poloautomatické a automatické linky, tunelové, komorové, kulaté a šachtové pece, sušárny, dekorační stroje, rýsovací a kreslící pomůcky, nože, jehly, plíšky a další jemné ruční nástroje. Materiálem je keramika a porcelán.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Keramik, zručnost, estetické cítění, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, trpělivost.

Uplatnění je vázáno na lokality, kde je keramická výroba. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci.