Kameraman

Úkolem kameramana je v souladu s režijními záměry natáčet záběry z různých oblastí filmové a televizní produkce. Pracovními činnostmi jsou - snímání televizních pořadů - natáčení reportážních a dokumentárních záběrů přímo v terénu - určování výtvarné koncepce filmových záběrů výběrem výrazových prostředků v souladu s požadavky na styl a technickou kvalitu filmového obrazu - výběr exteriérů a příprava interiérů z hlediska obrazové koncepce filmu - přemísťování kamery při natáčení podle pokynů režiséra (prostřednictvím sluchátek) - operativní vyhledávání nejvhodnějších záběrů přímo při natáčení - zajišťování správné ostrosti a úplnosti záběrů - v případě potřeby natáčení z kabiny, která je zavěšená např. na jeřábu - koordinace kamerové obsluhy s ostatními kameramany, spolupráce s asistenty kameramana a s osvětlovači - poskytování rad režisérovi při tvorbě vizuálních efektů za účelem co nejefektivnějšího sledu záběrů.

Povolání je vykonáváno v prostředí ateliérů a studií i v terénu - podle požadavků scénáře, čili v obrovském spektru možných prostředí. Je proto třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s častým dlouhodobějším pobytem mimo domov.

Nejpoužívanější pracovní prostředky jsou zejména různé druhy kamer, jeřáby, pohyblivé stoly, osvětlovací technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysokoškolského oboru Kamera na filmové fakultě AMU, talent a hluboký zájem v oblasti fotografování a natáčení, tvůrčí schopnosti, estetické cítění, trpělivost, soustředěnost, rychlost reakce, dobrý zrak i sluch.

Jedná se o povolání s poměrně vzácným uplatněním. Větším problémem než pracovní uplatnění kameramana, které závisí především na jeho schopnostech, však je vůbec se kameramanem stát, tj. zejména dostat se na filmovou fakultu.