Kalič

Úkolem kaliče je provádět jednotlivé způsoby tepelného zpracování kovů za účelem získání požadovaných vlastností příslušných součástí resp. jejich materiálu. Pracovními činnostmi jsou - kalení kovových součástí, tj. jejich ohřev v pecích i přímým plamenem a následné rychlé ochlazování (dosáhne se tvrdého povrchu součásti) - žíhání kovových součástí, tj. jejich ohřev a následné pomalé ochlazování (dosáhne se vnitřní houževnatosti a pevnosti součásti) - popouštění kovových součástí, tj. jejich ohřev a následné ochlazení v několika rychlých fázích s přestávkami mezi nimi (dosáhne jak tvrdého povrchu, tak houževnatosti celé součásti) - cementování kovových součástí, tj. jejich ohřev a napouštění povrchu uhlíkem (dosáhne se tvrdého povrchu) - nitridování kovových součástí, tj. jejich ohřev a napouštění povrchu dusíkem (dosáhne se tvrdosti jejich povrchu a odolnosti proti opotřebení) - provádění dalších způsobů tepelného zpracování vycházejících z výše posaných (např. izotermické kalení, nitrocementování, zušlechťování atd.) - podle požadovaných vlastností součásti - řízení a obsluha automatizovaných procesů různých druhů uvedených způsobů tepelného zpracování včetně jejich kombinací.

Povolání je vykonáváno v dílnách a provozech, v nichž je třeba počítat s vysokými teplotami, nepříjemným ovzduším a s fyzicky poměrně náročnou prací.

Pracovními prostředky jsou např. pece, chladící zařízení, solné lázně, kalicí lisy, přístroje pro měření elektrických veličin, manipulační zařízení apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Úpravář kovů, zaměření pro tepelné zpracování, fyzická zdatnost, zručnost, rychlost reakce.

Poptávka po tomto povolání je dána přítomností strojírenských továren v příslušném regionu a jejich prosperitou. Obecně po tomto povolání příliš velká poptávka není.