Jeřábník

Úkolem jeřábníka je přepravovat různé náklady z jednoho místa na druhé prostřednictvím jeřábu nebo jiného zdvihacího zařízení. Pracovními činnostmi jsou - řízení a obsluha jednotlivých jeřábů nebo jiných zdvihacích zařízení nebo několika stavebních jeřábů ve spřahu prostřednictvím ručních ovládacích prvků a signálů a pomocí telefonního nebo radiového komunikačního vybavení - zavěšování nákladu pomocí vhodných háků, řetězů, lan a zvedání, přesunování a pokládání nákladu na určené místo - pomoc při demontáži a transportu jeřábu nebo zdvihacího zařízení - zajišťování bezpečnosti jeřábu nebo zdvihacího zařízení při práci i po skončení práce s ohledem na umístění i na povětrnostní podmínky - základní údržba jeřábů a zdvihacích zařízení.

Povolání je vykonáváno na stavbách, v továrních provozech, dopravě a všude tam, kde je třeba přemísťovat těžké náklady a břemena. Je třeba počítat s prací ve výškách, s měnícími se klimatickými podmínkami, s prašností i s hlučností.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ovládací prvky věžových, mostových, konzolových, portálových, sloupových a dalších jeřábů, autojeřábů a dalších zdvihacích strojů a zařízení a ruční nářadí pro jejich základní údržbu.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování odborného kurzu a vykonání zkoušky z obsluhy a řízení jeřábu, soustředěnost, rychlost reakce, ukázněnost, spolehlivost, prostorová představivost, dobrý zrak a sluch.

O povolání je na trhu práce zájem.