Izolatér

Úkolem izolatéra je provádět izolace nejrůznějších zařízení, potrubí, těles a prostorů proti teplu, chladu, hluku, chvění, povětrnosti a dalším nepříznivým vlivům. Pracovními činnostmi jsou - řezání a příprava izolačních materiálů - zhotovování, montáž a opravy tepelných izolací potrubí a těles izolačními materiály a povrchová úprava fóliemi, lepenkami, plechem - provádění tepelných izolací chladíren a mrazíren izolačními deskami - zhotovování kyselinovzdorných izolací - zhotovování a instalace ztužujících nosných konstrukcí pro izolace - provádění izolace proti tlakové a agresivní vodě - provádění a opravy střešních krytin z těžkých izolačních pásů, PVC fólií a izolačních nátěrů - montáže izolátorů chvění strojního zařízení.

Povolání je vykonáváno v prostorách budov a staveb, ve venkovních rozvodech a kanalizacích, to znamená ve stížených podmínkách z hlediska prašnosti a nečistot, přítomnosti chemických látek, měnícího se klimatu, vysokých teplot a těžko přístupných objektů práce i práce ve výškách.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou kotle pro tavení asfaltu, dopravníky, míchačky, ruční nářadí a pomůcky např. sekáče, kleště, pily, škrabky, štětce a šikovné ruce. Používanými izolačními materiály jsou např. skelná vata, asfalt, plastové a jiné fólie a desky, speciální nátěrové hmoty apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Izolatér, zručnost, fyzická zdatnost.

O povolání je na trhu práce mezi stavebními firmami určitý zájem - spíš ve velkých městech.