Investiční referent

Úkolem investičního referenta je zajišťování investičních akcí (např. výstavba dílny, budovy, automatizované výrobní linky či celého provozu, počítačové sítě, zavodňovacího systému apod.), které jsou prováděny jinými firmami (tzv. dodavateli). Pracovními činnostmi jsou - zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, výrobní nebo provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace - stanovování způsobů realizace investic - provádění průzkumů finančních zdrojů - koordinace fáze projektové, finanční, technické a obchodní přípravy - koordinace činnosti dodavatelů investic i jiných zúčastněných organizací, zajišťování toho, aby plnili své závazky a termíny - příprava rozpočtů investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů - zajišťování kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací, včetně komplexního vedení dokumentace investic.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika, telefon, fax, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné středoškolské vzdělání odborného směru zaměřené na odvětví investic (pak je třeba si doplnit určité ekonomické znalosti), nebo ekonomického směru (pak je třeba se zorientovat v odborné problematice investic), dále pak schopnost jednat s lidmi, důslednost, organizační schopnosti.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.