Hosteska

Úkolem hostesky je přispět v co nejvyšší míře ke zdárnému průběhu kulturních, vzdělávacích, obchodních a jiných společenských akcí (např. schůze, semináře, konference, kongresy, sjezdy, výstavy, veletrhy, obchodní nebo politická jednání apod.). Pracovními činnostmi jsou - zajišťování prezencí účastníků akcí - zajišťování a poskytování základních služeb účastníkům akcí (např. rozdávání kuponů na obědy, nošení kávy nebo jednoduchého občerstvení, předávání telefonických nebo jiných vzkazů, rozdávání sborníků, katalogů a dalších materiálů) - poskytování informací organizačního charakteru - zajišťování organizačních pokynů a informací o průběhu akcí, o ubytování, stravování, dopravě, společenském využití a ostatních službách, které účastníci akcí mohou využívat - psaní a odesílání potřebné korespondence, příjem a rozdělování došlé pošty - vedení potřebných evidencí - zhotovování záznamů, zápisů, protokolů, sylabů a podobných materiálů, jejich redakční zpracovávání - případný překlad nebo tlumočení do cizích jazyků.

Povolání je vykonáváno převážně v jednacích místnostech a sálech, v halách a v prostorách kde se provádějí prezence účastníky, v improvizovaných kuchyňkách apod.

Pracovními prostředky jsou různé kancelářské potřeby, často i počítač a také základní potřeby pro přípravu občerstvení (kávovar, nádobí apod.)

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je příjemný a kultivovaný vzhled a vystupování, schopnost jednat s lidmi, dobrá paměť, trpělivost.

Není to povolání na celý život, je určeno především sympatickým mladým dívkám a ženám.