Horník

Úkolem horníka je těžba uhlí a dalších rud. Pracovními činnostmi jsou - provádění hornických prací při rubání a při ražení horizontálních a vertikálních důlních děl (vyuhlování, rozpojování, vyztužování, zajišťování vykomínovaných prostor, vystrojování, zakládání vydobytých prostor a plenění výztuže, obsluha razicích, vrtných a dalších zařízení) - doprava těžkých strojů a zařízení v dole včetně řízení důlních lokomotiv - báňská údržba důlních děl (výměny výztuží apod.) - stavba a údržba přípravných, požárních, izolačních a protiprůvalových zdí a hrází - zmáhání těžkých závalů - provádění trhacích prací v dole.

Povolání je vykonáváno v dolech i v provozech povrchových těžby. Je třeba počítat s mimořádnou prašností, s těžko přístupnými objekty práce, s vysokými teplotami, hlučností i směnným provozem.

Pracovními prostředky jsou především např. důlní kombajny, vrtací soupravy, razicí, zásekové, zafoukávací, přibírkové a vrubové stroje, zařízení pro provádění trhacích prací, sbíjecí kladiva, důlní lokomotivy, nakladače, vozíky, dopravníky, posunovače, pásové tratě a silné ruce. Pracovním materiálem je zemina, uhlí a další nerosty.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování hornicky zaměřeného učebního oboru (nyní však nejsou otvírány), fyzická zdatnost, rychlost reakce, schopnost týmové práce, dobrý zrak a sluch.

Uplatnění je vázáno na lokality, kde se těží uhlí nebo jiné nerosty. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci. Celkově je však těžební odvětví v silném útlumu.