Hlídač

Úkolem hlídače je hlídat svěřené objekty.

Pracovními činnostmi jsou - hlídat svěřené objekty - hlídání svěřených objektů a zařízení včetně případného vybírání poplatků a vyúčtovávání tržeb - hlídání motorových vozidel na vyhražených parkovištích, jejich přijímání, vybírání poplatků a příp. pokyny k jejich rozmisťování - dozor v sadech, v parcích, na dětských hřištích - obchůzky objektů a zařízení se služebním psem - kontrola neporušenosti mechanických zábran - péče o příp. služebního psa - zajišťování ochrany proti krádežím, poškozením, živelným pohromám apod. (včetně např. obsluhy hasicích přístrojů apod.) - vedení evidence o svěřených objektech.

Povolání je vykonáváno v různých místnostech, chodbách, strojovnách či sklepích v prostorách hlídaných objektů i v „budkách“ mimo ně i venku kolem nich. Je třeba počítat s prací na směny, s měnícími se klimatickými podmínkami i s jistým nebezpečím.

Pracovními prostředky jsou např. obrazovka zachycující střežený objekt, baterka, vysílačka, příp. i služební pes či dokonce střelná zbraň.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je spolehlivost, rychlá reakce, dobrá paměť. Jako vzdělání stačí zaučení.

Poptávka trhu práce je spíš po bezpečnostních pracovnících zajišťujících komplexní ochranu a ostrahu objektů.