Hasič

Úkolem hasiče je provádění širokého okruhu záchranných prací, především protipožárního charakteru. Pracovními činnostmi jsou provádění hasebních prací - zachraňování osob, zvířat a majetku při požárech a mimořádných událostech - používání ochranných obleků, dýchací, oživovací a měřicí techniky - speciální vyprošťování - vyprošťování osob při dopravních nehodách - technické zásahy při úniku nebezpečných látek - vykonávání prací pod vodou - zajišťování operativního spojení během zásahů včetně spojení s ohlašovnami požárů - zajišťování dodržování bezpečnosti práce a kultury (neničení věcí apod.) při zásahu. Pokud se hasič vypracuje na velitelské místo (velitel hasičského družstva, čety, směny, stanice - záleží na velikosti požárního útvaru), přibudou mu pochopitelně další činnosti, např. - řízení jednotky při zásahu - určování protipožární taktiky při zásazích - zpracovávání dokumentace o zdolávání požárů - zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti podřízených hasičů - organizace protipožárních prověřovacích a taktických cvičení - organizace údržby požární techniky. Členy hasičské směny (směny se střídají po 24 hodinách) jsou kromě hasičů a jejich velitelů také hasič strojník (především řízení a obsluha protipožární techniky, např. vozidel, automobilových cisteren a žebříků, vyprošťovacích zařízení a jiné speciální a mobilní techniky při zásazích a jiných akcích a hasič technik (především zajišťování akceschopnosti, výběru a hasičské techniky).

Povolání je vykonáváno v prostředí nejrůznějších budov a dalších objektů, společným znakem je požár nebo jiná nebezpečná situace (únik plynu, vytopení vodou apod.) Je proto třeba počítat s rozmanitými zpravidla velmi nepříznivými vlivy pracovního prostředí, navíc s prací na směny.

Pracovním prostředkem jsou např. hasicí přístroje, stříkačky, žebříky, vysokozdvižné plošiny, požární cisterny apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je hasičský výcvik, tělesná zdatnost a obratnost, velmi dobrý zdravotní stav, dobrý zrak i sluch, rychlost reakce a úsudku, schopnost improvizovat, spolehlivost, ukázněnost.

Jedná se o výběrové povolání.