Geolog

Úkolem geologa je zkoumat složení zemské kůry. Pracovními činnostmi jsou - provádění geologických průzkumů a geologických mapování, např. z hlediska složení prvků, ze kterých se v daném místě zemská kůra sestává, z hlediska zastoupení jednotlivých rud, zemních plynů, ropy, příp. i drahých kovů apod. - popis geologických poměrů území nebo geologických útvarů a pánví, např. složení hornin a zásob surovin - poradenství při rozhodování o tom, kde a jak hluboké by měly být prováděny vrty - optimalizace průzkumných, otvíracích, odvodňovacích, přípravných, těžebních a jiných prací - spolupráce s dalšími odborníky, např. se seismology, s odborníky na rentgenová měření apod. - zpracovávání zpráv o výsledcích provedených a vyhodnocených geologických průzkumů - vedení geologické dokumentace.

Povolání je vykonáváno v laboratořích, kancelářích, ale převážně v terénu, kde je třeba počítat s nepříznivými vlivy pracovního prostředí, jako jsou měnící se klima a těžko přístupné objekty práce.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou laboratorní technika, vrtná technika, měřící a diagnostické přístroje, nářadí pro odběr vzorků hornin, výpočetní technika, mapy, psací a kreslící potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysokoškolského oboru zaměřeného na geologii nebo studijního oboru s maturitou Užitá geologie, prostorová představivost, systematičnost, přesnost, schopnost organizovat práci.

Povolání patří mezi poměrně málo se vyskytující, rozhodně ale není neperspektivní.