Galvanizér

Úkolem galvanizéra je nanášení kovových povlaků na povrch různých druhů výrobků. Pracovními činnostmi jsou - příprava lázní pro chemickou a elektrochemickou povrchovou úpravu - chemická a elektrochemická úprava povrchů kovových dílců a výrobků odmašťováním, mořením, fosfátováním, chromováním, měděním, kadmiováním, niklováním, zinkováním, cínováním, stříbřením, zlacením, elektrolytickým leštěním, eloxováním a brynýrováním - plazmový nástřik strojních zařízení a konstrukcí ochrannými materiály - žárový nástřik vrstev kovů a plastů - seřizování pokovovacích linek.

Povolání je vykonáváno v dílenském provozu galvanizoven v náročných podmínkách vysokých teplot, manipulace s chemickými látkami, s působením hlučnosti a prašnosti.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou soupravy pro galvanické pokovování, galvanické vany, bubny, zvony, pokovovací linky, přípravky a ruční pomůcky, šikovné ruce. Hlavním materiálem jsou chemické látky obsahující kovy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Úpravář kovů, zručnost, fyzická zdatnost, ukázněnost.

Poptávka na trhu práce závisí na přítomnosti strojírenských továren produkujících pokovované výrobky.