Fotoreportér

Úkolem fotoreportéra je fotografování situací a objektů, které jsou využitelné v publikacích, novinách, časopisech a dalších sdělovacích prostředcích, a které obvykle souvisejí s určitými textovými zprávami, reportážemi a jinými informacemi nebo s obsahem či zaměřením publikací. Pracovními činnostmi jsou - zhotovování černobílých a barevných snímků s cílem, aby co nejsugestivněji vypovídaly o právě probíhající situaci - fotografování snímků zobrazujících důležité momenty z politické, sportovní, kulturní a dalších oblastí pro umístění v novinách a časopisech včetně s tím související nutné spolupráce s příslušnými novináři - vytváření obrazových částí publikací - zpracovávání obrazových reportáží doplněných vlastními texty - specializované fotografování, pokud si to žádá zaměření reportáží (např. pod vodou, v jaderné fyzice a chemii k zachycení oku neviditelných jevů, k dokumentaci a registraci meteorologických jevů, v biologii atd.) - kopírování a zvětšování fotografií, vyvolávání svitkových filmů - negativní a pozitivní retušování - kopírování, zmenšování a zvětšování pozitivů a diapozitivů všech formátů - vyvolávání, zeslabování a zesilování filmů - kolorování a příprava roztoků - zhotovování fotodokumentace archivních a historických dokumentů - zabezpečování fotoarchivů a dokumentací - udržování kontaktů s redakcemi a vydavatelstvími - případné organizování vlastních výstav.

Povolání je vykonáváno ve velmi různorodých typech prostředí - jednací sály, sportovní stadiony, příroda, běžné městské venkovní prostředí i některá nebezpečná místa, kde probíhají demonstrace, pouliční nepokoje nebo dokonce vojenské konflikty. Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prací mimo běžnou pracovní dobu a někdy i s nebezpečím.

Pracovním prostředkem jsou především fotoaparáty s příslušenstvím (stativy, blesky, objektivy), fotolaboratorní zařízení.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je cit pro situaci, určitý výtvarný smysl, soustředěnost, trpělivost, rychlost reakce, jako vzdělání je optimální čtyřletý studijní obor SOŠ Užitá fotografie.

Uplatnění závisí na schopnostech příslušného fotoreportéra, na jeho talentu, na umění prosadit se.