Fotolaborant

Úkolem fotolaboranta je vyvolávat amatérské, portrétní, reportážní, průmyslové a další druhy fotografií. Pracovními činnostmi jsou - příprava vývojek, ustalovačů a jiných lázní pro zpracování barevných i inverzních filmů a kopií - zhotovování kopií a zvětšenin, mechanická retuš fotografií - obsluha vyvolávacích, ustalovacích a sušicích zařízení a automatů - práce s projekčními a kopírovacími přístroji - finální úprava fotokopií, negativů a diapozitivů - expedice a balení hotových zakázek - vedení evidence zakázek.

Povolání je vykonáváno převážně ve fotolaboratořích, kde je třeba počítat s prací s chemickými látkami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou vyvolávací automaty a poloaoutomaty, zvětšovací přístroje, kopírky, sušičky, ořezávačky a pod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je pečlivost a čistotnost. Též existuje dvouletý učební obor Laboratorní práce ve fotografii, vzhledem ke klesajícímu podílu lidské práce při fotolaboratorních pracích je však jeho výuka utlumena.

Poptávka po tomto povolání na trhu práce příliš velká není. Práce fotolaborantů je stále víc nahrazována automaty.