Fotograf

Úkolem fotografa je vybírat, snímat a zhotovovat fotografie. Pracovními činnostmi jsou - fotografování různých akcí (svatby, slavnosti, konference, politické a sportovní události) - fotografování reportážních a jiných snímků v terénu - fotografování zákazníků v ateliéru pro různé rodinné fotografie, pro průkazy apod. - zhotovování náročných portrétních a ateliérových snímků s uměleckým zaměřením - specializované fotografování podle oborů výroby nebo činnosti, např. v lékařství při fotografování endoskopickém nebo gastroskopickém, pod vodou, v jaderné fyzice a chemii k zachycení oku neviditelných jevů, k dokumentaci a registraci meteorologických jevů, v různých technických oborech atd. - zhotovování fotodokumentace archivních a historických děl - kopírování a zvětšování amatérských fotografií, vyvolávání svitkových filmů, zeslabování a zesilování filmů - zhotovování mikrofilmů a mikrofiší - kopírování, zmenšování, zvětšování pozitivů a diapozitivů všech formátů, kolorování a příprava roztoků.

Povolání je vykonáváno ve všech možných druzích venkovních i interiérových prostředí, v ateliérech a ve fotolaboratořích. Je třeba počítat s prací s chemikáliemi ve fotolaboratořích.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou fotoaparáty a jejich příslušenství, osvětlovací technika a laboratorní potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování některého fotograficky zaměřeného učebního či studijního oboru, estetické cítění, tvůrčí schopnosti, rychlost reakce, soustředěnost, dobrý zrak.

Fotograf pracuje nejčastěji „na volné noze“, může být i zaměstnancem, např. vydavatelství novin či časopisů. Úspěšnost uplatnění závisí především na jeho schopnostech.