Farmaceutický laborant

Úkolem farmaceutického laboranta je podílet se na přípravě, popř. výrobě léčiv a jejich výdeji pacientům a dalším zákazníkům - z části samostatně, z části pod vedením, většinou lékařů-farmaceutů. Pracovními činnostmi jsou - výdej léčiv předepsaných pacientovi lékařem nebo prodej léčiv, které je možno koupit bez lékařského předpisu nebo asistence farmaceutovi při těchto činnostech - vysvětlování způsobu užívání léčiv pacientům včetně popisu účinků léčiv - asistence při přípravě léčiv - samostatná příprava léčiv, které neobsahují silně účinné látky - příprava radiofarmak z generátorů a kitů podle pokynů - příprava sterilních léků - spravování zásob léků a jejich doplňování - obsluha jednoduchých přístrojů a zařízení sloužících pro přípravu léčiv - příprava zkoumadel pro laboratorní účely - různé laboratorní práce při vývoji a přípravě léčiv - výdej zdravotnické techniky - kontrola kvality léčiv.

Povolání je vykonáváno nejčastěji v prostředí lékáren, popř. laboratoří. Je třeba počítat se stykem s chemikáliemi.

Pracovním prostředkem jsou např. odstředivky, míchačky, sterilizátory, chladící agregáty, váhy, mikroskopy a jiné měřící přístroje, počítač

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je tříletý učební obor Laborant farmaceutické výroby, popř. čtyřletý studijní obor SOŠ Chemicko-farmaceutická výroba s možností výstupu v nižších ročnících, dále přesnost, soustředěnost, spolehlivost, vztah k lidem, umět s nimi jednat.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.