Farmaceut (lékárník)

Úkolem farmaceuta je vývoj, výroba, kontrola a odborný výdej léčiv. Pracovními činnostmi jsou - odborné práce při vývoji a výrobě nových léků a léčivých prostředků - kontrola kvality a účinnosti léčiv - příprava léčiv, které nejsou do lékárny dodány v hotovém stavu - výdej léčiv předepsaných pacientovi lékařem nebo prodej léčiv, které je možno koupit bez lékařského předpisu - vysvětlování způsobu užívání léčiv pacientům vč. popisu účinků léčiv - řízení práce asistentů, zejména jejich kontrola při přípravě léčiv - spravování zásob léků a jejich doplňování - poradenská činnost v oblasti léčiv, vybraných zdravotnických potřeb a farmakoterapie - řídící, obchodní nebo poradenská činnost ve farmaceutických koncernech.

Povolání je vykonáváno buď ve farmaceutických laboratořích a provozech (vývoj a výroba léčiv) nebo v lékárnách (příprava a výdej léčiv), popř. kanceláří (řídicí, obchodní a poradenská činnost). Zpravidla bez výrazných nepříznivých vlivů pracovního prostředí, je však nutno počítat se stykem s chemickými látkami, v lékárnách pak se směnným provozem.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou např. odstředivky, míchačky, sterilizátory, chladící agregáty, váhy, mikroskopy a jiné měřící přístroje, různé ruční pomůcky, počítač, psací potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysokoškolského oboru Farmacie, Technologická farmacie, Klinická farmacie nebo obdobného oboru. Dále přesnost, spolehlivost, rychlost úsudku, schopnost jednat s lidmi, dobrá paměť, zručnost, dobrý zrak a sluch.

Uplatnění farmaceuta je vázáno zpravidla na vlastní soukromé podnikání nebo na zaměstnání u farmaceutické firmy.