Energetik

Úkolem energetika je zajišťovat zásobování organizace, kde je zaměstnán, potřebnými dodávkami energie (elektřina, plyn, voda) a dbát na její hospodárné využívání. Pracovními činnostmi jsou - sledování a zajišťování plynulého zásobování organizace všemi druhy energie - zabezpečování hospodárného využívání energie v organizaci - kontrola kvality dodávek energie do organizace - provádění prohlídek energetických zařízení s případným vedením energetického dispečinku - zajišťování provádění údržby a všech druhů oprav energetických zařízení - vedení evidence a zúčtování spotřeby a zásob energie, provádění kalkulace nákladů na energii - provádění finančních analýz energetického hospodářství podniku, ekonomické vyhodnocování možností úspor energie - zpracovávání návrhů na opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie - zabezpečování dodržování předpisů týkajících se ochrany ovzduší a životního prostředí vůbec - vytváření příznivých světelných a klimatizačních podmínek na pracovištích - projednávání podmínek odběru energie s příslušnými orgány včetně odpovědnosti za jejich dodržování.

Povolání je vykonáváno v kancelářích i v průmyslových provozech, v některých případech je třeba počítat se zvýšenou hlučností, popř. s vyššími teplotami.

Pracovním prostředkem je převážně běžná kancelářská technika včetně počítače, v provozech se setkává se i s měřicí a automatizační technikou.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vzdělání na středních odborných, vyšších odborých nebo vysokých školách elektrotechnického směru, popř. strojírenského směru, vhodné je samozřejmě energetické zaměření příslušného oboru. Dále systematický způsob práce, schopnost správného úsudku, počtářské schopnosti, přesnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.