Elektromontér

Úkolem elektromontéra je instalace, oživování, testování a rekonstrukce elektrických sítí a s nimi souvisejících zařízení. Pracovními činnostmi jsou - výběr a zajišťování potřebného elektrotechnického materiálu a zařízení vč. jejich kontroly - elektroinstalační práce v objektech bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby - stavba veřejného osvětlení, venkovních linek, energetických centrál, světelné dopravní signalizace a dopravních značek - montáž elektrozařízení elektráren, trafostanic, rozvoden - montáž a rekonstrukce trakčního vedení, elektrických spínacích a napájecích stanic a dalších různých elektrických zařízení - montáž kabelového vedení vysokého a velmi vysokého napětí, kabelových souborů, kontaktních i bezkontaktních ovládání - signalizace a měření na souborech a celcích na externích montážích - řízení a provádění testů a měření - péče o používané přístroje.

Povolání je vykonáváno převážně na stavbách a objektech všeho druhu. Je třeba počítat s těžko přístupnými objekty práce, s prací ve výškách a s vlivy měnících se klimatických podmínek.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou elektrotechnické měřící přístroje, zkoušečky, kleště, šroubováky a jiné nářadí, šikovné ruce i nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Elektromechanik, technické myšlení, zručnost, tělesná obratnost, soustředěnost, trpělivost, spolehlivost.

Povolání patří na trhu práce mezi velmi žádané.