Ekolog

Úkolem ekologa je usilovat o optimální stav a další vývoj životního prostředí. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování a organizování odborných prací při ochraně životního prostředí, např. ochraně čistoty vod, ovzduší, půdy apod. - provádění inspekční činnosti v terénu, kontrola dodržování hygienických norem a ostatních právních předpisů včetně vypracovávání návrhů na řešení a ukládání peněžitých pokut - prosazování zájmů ochrany životního prostředí při územním plánování, při plánování stavby průmyslových objektů a při závažných zásazích do přírody a krajiny - samostatné provádění průzkumů životního prostředí a jejich analýzy, vyhodnocování působení negativních vlivů životního prostředí na zdravotní stav obyvatel a přírodu, vypracovávání příslušných odborných studií - poradenství pro různé instituce včetně státní správy - vystupování na ekologických kongresech - provádění ekologické osvěty a výchovy.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí i venku a v různých objektech, kde je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami i s různými zdravotně závadnými vlivy zkoumaných objektů a prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika, telefon, fax, různá měřící technika, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování ekologicky zaměřeného oboru střední odborné, vyšší odborné nebo vysoké školy, vztah k přírodě a zdravému vývoji, entuziasmus, trpělivost, schopnost učit se, schopnost zorganizovat si práci, umění jednat s lidmi.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je zatím nízká, ale je to povolání perspektivní.