Důlní zámečník

Úkolem důlního zámečníka je provádět zámečnické práce v dolech. Pracovními činnostmi jsou - běžné opravy a údržba strojního zařízení v dolech, např. důlních lokomotiv, pohonů, dopravníků, narážecích těžních zařízení - ovládání důlních dveří, hydraulických posunovačů v kolejové dopravě, rovnacích strojů, sbíječek, vrtaček a důlních vozů - montáž, demontáž, seřizování a výměna uzlů a revize vybraných strojů a zařízení, např. plnicích stanic vozů, drtičů, posunovačů, důlních vrátků, dopravníkových tratí a dalších strojů a zařízení.

Povolání je vykonáváno v důlních provozech a je třeba počítat se zvýšenou prašností a těžko přístupnými objekty práce.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ruční nástroje a nářadí pro opravy a montážní práce, měřící a diagnostické přístroje, svářečky, vrtačky, brusky, ohýbačky, apod. a samozřejmě šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Mechanik opravář pro důlní stroje a zařízení, technické myšlení, zručnost, spolehlivost a přesnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání závisí na přítomnosti dolů v příslušném regionu.