Důlní elektromontér

Úkolem důlního elektromontéra je provádět montáže, demontáže, seřizování, kontroly a opravy elektrického vybavení dolů. Pracovními činnostmi jsou - běžné opravy a údržba nevýbušných elektrozařízení v dole (jističů, stykačů, rozvaděčů, elektromagnetických brzd, důlních telefonů a ligifonů) - montáže a demontáže elektrických kabelů - běžná údržba a opravy osvětlovacích zařízení - montáž, demontáž, seřizování a výměna uzlů vybraných strojů a zařízení, např. důlních transformátorů, stacionárních elektromotorů čerpadel a dorozumívacích zařízení těžních strojů - revize důlních transformátorů, stacionárních elektromotorů čerpadel, dorozumívacích zařízení těžních strojů, příp. dalších strojů - řízení a provádění prací při montáži, seřizování, revizi a výměně samostatných částí strojů a zařízení, např. mikropočítačových řídicích systémů pro poruby nebo pro plnicí stanice, těžních zařízení, frekvenčních a pulsních měničů dobývacích strojů apod.

Povolání je vykonáváno v prostředí důlních provozů hlubinných i povrchových s výskytem nepříznivých vlivů pracovního prostředí jako jsou těžko přístupné objekty práce, hlučnost, prašnost, měnící se klimatické podmínky a směnný provoz.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ruční pomůcky a nářadí pro elektromontážní práce, zkoušečky, měřící a diagnostické přístroje a šikovné ruce a nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Elektromechanik se zaměřením pro důlní stroje, technické myšlení, zručnost, rychlost reakce, soustředěnost, spolehlivost, fyzická zdatnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání závisí na přítomnosti dolů v příslušném regionu.