Domovní správce

Úkolem domovního správce je zajišťovat činnosti potřebné pro řádný provoz svěřeného domu (popř. více svěřených domů). Pracovními činnostmi jsou - udržování čistoty a pořádku ve svěřené budově a jejím okolí - kontrola dodržování domovního řádu nebo dalších předpisů popř. podmínek majitele, správce či provozovatele budovy - provádění příslušných prací a zásahů vyplývajících z těchto předpisů a podmínek - odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem či jinak stanovenými podmínkami - provádění jednoduché údržby budovy (např. drobná oprava omítek, nátěrů, výměna zámků, patentních vložek, výměna skleněných tabulek, čistění ucpaných odpadů zvonem, jednoduchá výměna těsnění apod.) - objednávání údržbových a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce - obsluha vytápění (např. kotlů) včetně manipulace s palivy - ověřování provozní způsobilosti výtahů podle ČSN - dozor nad správným používáním společných prostor budovy (např. sušárna, kočárkárna atd.) - zajišťování placení nájemného a dalších poplatků od uživatelů budovy - vedení potřebných evidencí.

Povolání je vykonáváno uvnitř i vně spravovaného domu (domů), občas jsou nutné pochůzky na různé úřady. Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou uklízecí pomůcky, základní řemeslné nářadí.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je zručnost, smysl pro řešení technických problémů, určité organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi. Na vzdělání většinou nezáleží.

Poptávka trhu práce po tomto povolání se zatím neprojevuje.