Dlaždič-asfaltér

Úkolem dlaždiče je pokládání dlažbových a asfaltových povrchů na chodníky, silnice a jiné případné plochy. Pracovními činnostmi jsou - vyměřování a vytyčování pracovní plochy určené pro dláždění - pokládání a opravy venkovních dlažeb chodníků a silnic z kostek různých velikostí včetně usazování obrubníků - zakládání, vyvážení, pokládání a opravy těžkých dlažeb z lomového kamene - pokládání litých asfaltových dlažeb - pokládání podkladových izolačních a ochranných asfaltových pásů - pokládání obalených drtí do profilů vozovek a chodníků - provádění asfaltového koberce postřikem živicí - otesávání, řezání a úprava přírodních kamenů, desek, tvarovaných kamenů, cihelných a betonových kostek a jiných materiálů.

Povolání je vykonáváno převážně ve venkovním prostředí s nepříznivými vlivy vysokých teplot (vařící se asfalt), styku s chemickými látkami a měnících se klimatických podmínek.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ruční nářadí (kladiva, palice, sekáče, měřidla apod.),včetně ručních nástrojů a pomůcek stavebního charakteru, vařiče asfaltu, přepravníky a pod. a šikovné ruce. Hlavním používaným materiálem je asfalt a dlažební kostky.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Dlaždič-cestář, Stavitel komunikací, popř. obdobného oboru, zručnost, fyzická zdatnost, schopnost pracovat v týmu, estetické cítění, trpělivost a přesnost.

O povolání je na trhu práce mezi stavebními firmami určitý zájem - spíš ve velkých městech.