Dispečer řízení leteckého provozu

Úkolem dispečera řízení leteckého provozu je provádět komplexní dispečerské řízení letového provozu na svěřeném letovém úseku. Pracovními činnostmi jsou - udržování radiového, radarového a vizuálního spojení s letadlem s cílem bezpečného vzlétávání a přistávání letadla - koordinace letového provozu s veliteli letadel a s dalšími organizačními složkami podílejícími se na letovém provozu - řešení konkrétních provozních i případných kritických situací s veliteli letadel. Podle svěřeného úseku se dají rozlišit dispečeři pásmoví, dispečeři letištní a navigátoři (jde o navigátory na letišti, nikoliv o navigátory v letadlech) a jejich činnosti jsou následující:

pásmový dispečer: sledování přidělených letadel během letu ve vzdušném prostoru na radarové obrazovce a jejich dispečerské řízení, zejména zajišťování dodržování bezpečné vzájemné vzdálenosti letadel.

navigátor: převzetí letadla od pásmového dispečera ve vzdálenosti asi 20-30 km od letiště, navádění letadla do vybraného jemu určeného vzdušného prostoru, poskytování informací o příletové dráze, o povětrnostních podmínkách a o případných zdrojích problémů.

letištní dispečer: převzetí letadla od navigátora ve vzdálenosti asi 5-8 km od letiště a jeho usměrňování na vybranou jemu určenou příletovou dráhu, zabezpečování funkce světelných řídících systémů, sledování pohybu všech letadel a vozidel na letištní ploše.

Pracovním prostředím jsou dispečerská stanoviště ve vnitřních prostorách letišť, resp. letištních věží - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí kromě práce ve směnách.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika, navigační technika, prostředky dálkového spojení.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské vzdělání s leteckou specializací, vhodný je např. studijní Provoz a ekonomika dopravy a telekomunikací a dále odborný kurz podle předpisů zkušebních a výcvikových řádů. Nutná je též soustředěnost, rychlost úsudku a reakce, spolehlivost, přesnost.

Jedná se o poměrně náročné a dost výběrové povolání.