Dětská ošetřovatelka

Úkolem dětské ošetřovatelky je vykonávat základní péči o nemocné děti a pomáhat zdravotním sestrám při provádění léčebných úkonů. Pracovními činnostmi jsou - asistence zdravotním sestrám a lékařům - provádění základního ošetření (např. obvazování, měření teploty, výměna zábalu, natření mastí apod.) - podávání předepsaných léků - poskytování neodkladné péče při selhání základních životních funkcí dítěte - příprava a doprovod nebo převezení dětí na vyšetření nebo na operaci - pomoc dětem v pooperačním, poúrazovém či jinak nepohyblivém stavu s měněním polohy na lůžku, s osobní hygienou, s doléváním čaje, jejich příp. krmení, převlékání, úklid na nočním stolku apod.) - udržování kontaktu s dítětem a pozitivní působení na něj - organizace průběhu stravování dětí, jejich případné krmení - u malých dětí jejich přebalování, mytí a převlékání, resp. pomáhání jim v převlékání, zajišťování jejich bezpečnosti, dohlížení nad jejich činností, popř. čtení pohádek, vyprávění, zpívání, učení říkanek a básniček apod. - zajišťování dodržování zásad dezinfekce a sterilizace (včetně přípravy a ředění dezinfekčních prostředků) - manipulace s biologickým materiálem (vzorek krve apod., jeho dopravení do laboratoře k vyšetření, likvidace) - mytí zdravotnických nástrojů a pomůcek - výměna ložního prádla, péče o lůžko a další inventář ve zdravotnickém zařízení.

Povolání je vykonáváno v nemocnicích, sanatoriích, ozdravovnách a podobných zařízeních, je třeba počítat se směnným provozem.

Pracovními prostředky jsou např. obvazová technika, injekční stříkačky, příbor, dlahy, dezinfekční prostředky, teploměry, pojízdná křesla.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování dvouletého studijního obor SOŠ (nematuritního) Ošetřovatel, vztah k dětem, umění jednat s nimi, autorita, spolehlivost, zručnost, trpělivost.

Uplatnění nelze dost dobře odhadnout, budoucnost situace ve zdravotnictví je nyní dost nejasná, největší poptávka je v současné době po zdravotních sestrách.