Dělník textilní výroby

Úkolem dělníka textilní výroby je provádět méně kvalifikované práce zejména při výrobě stuh a prýmků, krajek a tylů, klobouků a čepic, baretů a fezů, plsti, lešticích kotoučů, pojených a netkaných textilií, vaty a obvazového materiálu a dalších textilních výrobků. Pracovními činnostmi jsou - plnění zásobníků strojů - nakládání a vyvažování kloboučnické hmoty, obracení klobouků a úpletů ručně i strojem - vkládání cívek do cívečnice, navlékání lamel, nakládání volného materiálu na podávací stoly - klubkování přízí, nabalování tkanin na velkoprůměrové vály, zdvojování a navíjení tkanin, oduzličovávání tkanin - řetízkování a obháčkovávání sítí - pletení vřetenových šňůr - ruční vyspravovávání galonové záclonoviny - splétání jednoduchých prýmků na základních splétacích strojích - dělení krajek strojním páráním - kartáčování baretů - přejímání a vážení produkce, kompletování a balení kusových výrobků, sáčkování punčoch, skládání úpletů a řada dalších činností.

Pracovním prostředím jsou niťárny, přádelny, tírny, tkalcovny, pletárny, zušlechťovnách, útvary balení a expedice a další textilní dílny a provozy, kde je třeba počítat s hlučností a s výskytem chemických látek.

Pracovními prostředky jsou především šicí stroje a zařízení, navlékací, obnitkovávací, knoflíkovací a další stroje, žehličky, nůžky a další nástroje, přípravky, stroje a zařízení včetně poloautomatických i automatických strojů a linek.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je zaučení nebo dvouletý učební obor Textilní výroba, popř. dvouletý učební obor Textilní výroba se zvlášť upraveným učebním plánem určený především pro žáky, kteří nedokončili všechny ročníky základní školy nebo též tříletý učební obor Pracovník v textilním a oděvním průmyslu, dále pak zručnost, rychlost reakce, trpělivost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká. Žádané jsou spíš šičky a švadleny.