Dělník dřevozpracující výroby

Úkolem dělníka dřevozpracující výroby je provádět méně kvalifikované práce v dřevařské výrobě. Pracovními činnostmi jsou - provádění jednodušších a v některých případech fyzicky namáhavých prací při úpravě dřevařských polotovarů a výrobků za použití strojů a nástrojů (např. dlabání otvorů, úpravy rakví, dočišťování sloupů elektrického a telefonního vedení atd.) - mechanické opracovávání dřevařských materiálů a polotovarů na seřízených strojích - klížení dřevěných výrobků v lisech (např. kartáčů, obrazových lišt, různých desek, válců, řeznických špalků atd.) - montáž jednoduchých výrobků, v nichž jsou dřevěné části (např. obrazových rámů, pražců pod kolejnicemi, kolíčků na prádlo, rolet, některých jednoduchých mechanismů apod.) včetně přišroubovávání kovových částí (např. petlic, oček, hákových závěsů atd.) - impregnace polotovarů a výrobků chemickými látkami máčením nebo natíráním - balení a nakládání polotovarů a výrobků.

Pracovním prostředím jsou dřevozpracující dílny a provozy, kde je třeba počítat s prašností a s hlučností.

Pracovními prostředky jsou především různé druhy pil a dřevoobráběcích strojů (např. dřevoobráběcí soustruhy, frézky, hoblovky, brusky, vrtačky) a ručních nástrojů, impregnační lázně, lakýrnické potřeby, dopravníky apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je zaučení nebo dvouletý učební obor Zpracování dřeva popř. dvouletý učební obor Zpracování dřeva se zvlášť upraveným učebním plánem určený zejména pro žáky, kteří nedokončili všechny ročníky základní školy nebo dvouletý učební obor OU Dřevařské práce určený zejména pro mentálně postižené žáky. Dále je nutná schopnost rychlé reakce a určitá zručnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká. Žádaní jsou kvalifikovanější truhláři.