Daňový referent

Úkolem daňového referenta je zajišťovat plnění daňových a odvodových povinností příslušné organizace, pokud možno tak, aby to pro ni bylo co nejvýhodnější. Hlavními činnostmi jsou - stanovování způsobů vedení daňové agendy v podniku - koordinace daňové agendy s účetními, finančními a jinými systémy podniku - vypočítávání daní z příjmu, daně z přidané hodnoty, silniční daně, spotřebních daní, příp. dalších druhů daní a informování zodpovědných pracovníků podniku o jejich výší - hledání možností a způsobů hospodaření, účtování a vykazování, které by mohly vést k nižším daním - stanovování nebo navrhování způsobů odpisování investičních prostředků a leasingových nákupů v závislosti na daňové výhodnosti pro podnik - vypracovávání daňových přizní a jejich včasné podávání na finančním úřadu - zajišťování včasného a správného splácení daní a odvodů - zajišťování styku se správami daní a s dalšími odvodovými místy, vyřizování příp. problémů souvisejících s daňovými přiznáními a s daňovými odvody.

Povolání je vykonáváno v prostředí kanceláří a jednacích místností bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika, psací potřeby a vlastní mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysokoškolského, vyššího odborného nebo úplného středního vzdělání s maturitou nejlépe ekonomického směru a zejména kursů zabývajících se daňovou problematikou a příslušnými aktuálními zákony a předpisy. Dále pak počtářské schopnosti, přesnost, paměť, schopnost učit se, schopnost jednání s lidmi, kultivovaný zjev a vystupování.

Po povolání je na trhu práce poptávka, zejména po pracovnících se širším ekonomickým záběrem, po propojení s účetnictvím apod., velmi záleží na schopnostech pracovníka.