Chovatel koní - jezdec

Úkolem chovatele koní-jezdce je péče o koně, jejich výcvik a ježdění dostihů příp. jiných soutěží. Pracovními činnostmi jsou - ošetřování plemenných, sportovních a dostihových koní - příprava, úprava, dávkování a podávání krmiv, podávání krmných doplňků a přípravků veterinární prevence - sledování zdravotního stavu a rozpoznávání příznaků onemocnění koní - provádění základních zootechnických opatření, poskytování první pomoci, asistence při veterinárních zákrocích a léčení - odklízení chlévské mrvy a další čištění stájí, údržba a základní opravy zařízení ve stájích - příprava a výcvik dostihových koní pro rovinové, překážkové a klusácké dostihy a další soutěžní disciplíny - vlastní udržování se v potřebné fyzické výkonnosti a váze - ježdění dostihů a dalších soutěží.

Povolání je vykonáváno v prostředí stájí, tréninkových prostor a dostihových drah, kde je třeba počítat s různými klimatickými podmínkami, s nečistotami, se zápachem, s chlupy (mohou způsobovat alergie).

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou např. vidle, mechanizační prostředky pro krmení, pro čištění koní, pro úklid výkalů, klimatizační zařízení, jezdecká výstroj a vlastní velmi šikovné ruce, nohy i celé tělo.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Chovatel koní a jezdec nebo jiného učebního, studijního či nástavbového oboru tohoto směru, vztah ke koním a zvířatům celkově, tělesná obratnost, fyzická zdatnost a omezená váha, trpělivost, rychlost reakce, ukázněnost, schopnost pracovat v týmu, dobrý zrak i sluch.

Jedná se o povolání se vzácným uplatněním, které vyžaduje plnou oddanost této profesi.