Chovatel drůbeže

Úkolem chovatele drůbeže je zajišťovat chov, krmení a ošetřování hrabavé a vodní drůbeže. Pracovními činnostmi jsou - ošetřování drůbeže - sledování zdravotního stavu a rozpoznávání příznaků onemocnění drůbeže - řízení a obsluha líhní - provádění základních zootechnických opatření, poskytování první pomoci, asistence při veterinárních zákrocích - šlechtění drůbeže ve šlechtitelských chovech - podávání krmných směsí, krmných doplňků a přípravků veterinární prevence - plemenářské posuzování drůbeže - seřizování, údržba a opravy zařízení pro krmení, napájení a čištění.

Povolání je vykonáváno v provozu drůbežáren, popř. v objektech plemenného chovu, kde je třeba počítat s nepříznivými vlivy pracovního prostředí jako je prašnost a nepříjemný vzduch.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou líhně, krmné linky, zařízení pro napájení, pro klimatizaci, pro čištění jednotlivých boxů, pro odběr vajec apod., některé ruční pomůcky pro manuální práci.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Drůbežář.

Po povolání není na trhu práce poptávka.