Chemik farmaceutické a zdravotní výroby

Úkolem chemika farmaceutické a zdravotní výroby samostatně provádět odborné práce ve výrobě léčiv a dalších zdravotnických a farmaceutických prostředků, které jsou vyráběny na chemickém principu. Pracovními činnostmi jsou - příprava surovin a směsí pro jednotlivá léčiva, dávkování plnidel a jednotlivých léčivých složek - obsluha a seřizování kontinuálních výrobních linek na výrobu léčiv a veterinárních přípravků - obsluha a seřizování automatických lisů na výrobu tablet - obsluha a seřizování automatických kapslovacích strojů, zařízení na výrobu pomocných látek, např. katalyzátorů, matečných louhů, zařízení na výrobu lepivých roztoků pro náplasti a technické pásky - obsluha a seřizování zařízení na výrobu umělých pryskyřicových zubů z práškových barevných substancí a monomerů, zařízení na výrobu dvou a vícefázových pevných a tekutých léčivých přípravků se stanovenou koncentrací, velikostí dispergovaných částic a předepsaným stupněm bakteriologické nezávadnosti pro jednotlivé fáze - řízení a koordinace komplexů složitých pracovních a technologicky náročných operací s vysokou úrovní měřicí, registrační a regulační techniky, např. při výrobě antibiotik, barbiturátů apod. včetně dálkového řízení těchto procesů.

Povolání je vykonáváno v provozech a laboratořích chemického a farmaceutického zaměření, je nutné počítat zejména se stykem s chemikáliemi.

Pracovními prostředky jsou především chemické výrobní stroje, zařízení a linky, chemické aparatury, odstředivky, míchačky, sterilizátory, chladící agregáty, váhy, mikroskopy a jiné měřící přístroje, počítač a další.

Předpokladem úspěšný výkon povolání je absolvování čtyřletého studijního oboru SOŠ Chemicko-farmaceutická výroba (s možností uzavřeného výstupu v nižších ročnících), popř. tříletého učebního oboru Laborant farmaceutické výroby, nebo tříletého učebního obor Provozní chemik, soustředěnost, spolehlivost, přesnost.

Uplatnění závisí na přítomnosti a prosperitě farmaceutického podniku v příslušném regionu.