Chemik

Úkolem chemika (je zde chápán jako provozní chemik) je řídit, obsluhovat a kontrolovat zařízení pro výrobu chemických produktů (barvy, laky, ředidla, lepidla, pohonné hmoty, kosmetika, polotovary a výrobky z polystyrénu, polyetylénu, PVC, plexiskla atd.). Pracovními činnostmi jsou - zpracovávání základních anorganických i organických surovin v procesech chemických reakcí - obsluha běžných technologických procesů jako např. obsluha reakčních nádob při chemických operacích za různých teplot a tlaků - řízení složitějších chemických procesů s využitím signalizační, regulační a automatizační techniky - dálkové řízení ucelených chemických výrob nebo částí výrobních komplexů z centrálních velínů - kontrolní činnost nad chemickými procesy - základní údržba technologických zařízení pro chemickou výrobu.

Povolání je vykonáváno v provozech chemických továren, kde z nepříznivých vlivů pracovního prostředí dominuje styk s chemickými látkami, dále se mohou vyskytovat vysoké teploty, hlučnost a prašnost i směnný provoz.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou řídicí velíny a a další ovládací prvky a zařízení signalizační, měřicí, regulační a automatizační techniky, chemické aparatury, výrobní linky a další stroje a zařízení provozů chemické výroby. Pracovní surovinou jsou nejrůznější chemické látky.

Vhodným předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Provozní chemik, popř. Chemik laborant či Chemik operátor, rychlost reakce, soustředěnost, spolehlivost, ukázněnost, přesnost, smysl pro techniku, schopnost týmové práce.