Cukrovinkář

Úkolem cukrovinkáře je průmyslová výroba cukrovinek. Pracovními činnostmi jsou - zpracování základních surovin (kakaových jader, cukru, tuku apod.,), polotovarů a přísad pražením, drcením, mletím, mísením, zjemňováním, formováním, máčením, dražováním, kandýrováním, tvarováním a dalšími speciálními úpravami na čokoládové a nečokoládové cukrovinky - řízení a obsluha fyzikálních a chemicko-fyzikálních technologických procesů včetně kontrolních činností v cukrovinkářské výrobě pomocí prvků mechanizace, automatizace, měření a regulace - odebírání vzorků pro laboratorní analýzy polotovarů a finálních výrobků - skladovací, expediční a hygienicko-sanitační práce - podíl na vykonávání údržby a oprav při technologických odstávkách výrobních zařízení.

Povolání je vykonáváno v čokoládovnách a podobných provozech. Je třeba počítat s určitou hlučností.

Pracovními prostředky jsou především různé stroje a zařízení zejména čistící, třídící, drtící, hnětací, tvarovací, máčecí, mísící, šlehací, pražící a další stroje a linky, linky na výrobu kakaové či čokoládové hmoty, na lité cukrovinky, mlýnské soupravy, dopravníky, balicí stroje a automaty. Pracovním materiálem je hlavně cukr, tuky, čokoláda, kakaová jádra a další cukrovinkářské polotovary.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Cukrovinkář-pečivář, potřebná je trpělivost.

Uplatnění je vázáno na lokality, kde jsou čokoládovny, příp. další cukrovinkářské provozy. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci.