Cukrovarník

Úkolem cukrovarníka je výroba cukru. Pracovními činnostmi jsou - zpracování základní suroviny (cukrové řepy) přejímkou, vážením, ošetřováním, plavením, čištěním, praním, přípravou řepných řízků, těžením, čištěním, filtrací a zahušťováním šťávy, vařením cukrovin, manipulací se siroby, afinací, odbarvováním a filtrací kléru, ošetřováním a vytáčením surovin, sušením, chlazením a tříděním na cukr a další cukrovarnické výrobky - skladování cukru a melasy - obsluha kontinuálních linek a výrobních zařízení na různé technologické procesy vedoucí k výrobě cukru - odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů nebo hotových výrobků - kontrola jakosti výrobků - manipulační a hygienicko-sanitační práce - údržba a opravy výrobních zařízení včetně kontroly činnosti všech strojů a zařízení při přípravě na kampaň.

Povolání je vykonáváno v provozech cukrovarů, kde je třeba počítat s nečistotami, hlučností, vysokými teplotami a různými výpary.

Pracovními prostředky jsou především různé stroje a zařízení např., pračky, řezačky, odparky, varostroje, kontinuální výrobní linky, zahušťovače, odstředivky, sušárny, dopravníky, ruční vozíky, výtahy, a různé ruční nářadí. Pracovním materiálem je hlavně cukrová řepa, melasa, cukr a další cukrovarnické polotovary a produkty.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Mechanik opravář se zaměřením pro cukrovary a škrobárny. Dále pak vztah k technice, určitá zručnost, rychlost reakce.

Uplatnění je vázáno na lokality, kde jsou cukrovary. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci.