Cukrář

Úkolem cukráře je výroba cukrářských výrobků. Pracovními činnostmi jsou - příjem, kontrola a uskladňování surovin pro cukrářskou výrobu a výpočet jejich spotřeby podle receptur - výroba cukrářských těst, hmot a krémů, zmrzliny, cukrářských polotovarů a hotových cukrářských výrobků - navrhování a zhotovování složitých, umělecky a výtvarně náročných cukrářských výrobků - příp. prodej cukrářských výrobků zákazníkům - kontrola jakosti výrobků a odebírání vzorků pro laboratorní analýzy - skladovací, expediční a hygienicko-sanitační práce.

Povolání je vykonáváno v provozech cukrářské velkovýroby a i v zařízeních malovýrobních cukráren. Je třeba počítat s nepříznivými projevy pracovního prostředí jako jsou vysoké teploty, nepříjemný vzduch a směnný provoz.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou míchací, šlehací, tvarovací a další stroje a zařízení určené pro výrobu cukrářských výrobků, pece, výrobní linky, ruční pomůcky a nástroje a hlavně šikovné ruce. Zpracovávaným materiálem je cukr, cukrovinky, ovoce, cukrářská těsta, krémy, hmoty, zmrzlinové směsi apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Cukrář, zručnost, estetické cítění, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, čistotnost, přesnost, čichové a chuťové rozlišovací schopnosti, nebýt bacilonosičem.

Povolání je na trhu práce poměrně žádané, je poptávka jak po kvalifikovaných cukrářích, tak po pomocných pracovnicích do cukrářských provozů.