Číšník (servírka)

Úkolem číšníka, resp. servírky, je obsluha hostů v gastronomických zařízeních. Pracovními činnostmi jsou - přijímání a umísťování hostů, poskytování rady při výběru pokrmů a nápojů - přijímání objednávek - servírování a vydávání pokrmů a nápojů, obsluha u pultu i u stolu - dokončování přípravy jídel u stolu (flambování, porcování apod.) - spolupráce při sestavování jídelního a nápojového lístku - obsluha a údržba výčepního zařízení, ošetřování a nalévání nápojů - výroba míšených nápojů podle receptur a jejich servírování - účtování tržeb hostům, vč. příjmu šeků, úvěrových karet, účtování a převod cizích měn, vedení pokladny - příprava a aranžování místností a tabulí - účast na přípravě a obsluha při slavnostních akcích - přijímání, projednávání, příp. předávání reklamací kuchyni či jinému oddělení.

Povolání je vykonáváno v restauracích, vinárnách, hostincích, kavárnách a dalších provozovnách gastronomických služeb. Je třeba počítat s prací na směny a někdy s nepříjemnými hosty.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou na prvním místě vlastní ruce a nohy spolu s užitím mluveného slova. Dále některá barová zařízení, servírovací stolky apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Kuchař-číšník, příp. oboru Číšník-servírka, schopnost jednání s lidmi, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování, počtářské schopnosti, dobrá paměť a dobrý sluch, zdravé a zdatné nohy a schopnost učit se cizí jazyky, nebýt bacilonosičem.

Povolání je na trhu práce žádané, rostou však požadavky na kvalitu číšníka (servírky).