Cenový referent

Úkolem cenového referenta je zajišťovat tvorbu návrhů cen a cenových nabídek výrobků nebo služeb příslušné organizace podle situace na trhu, strategických záměrů organizace a výše kalkulovaných nákladů.

Pracovními činnostmi jsou - provádění rozborů tržních podmínek, sledování vývoje cen, porovnávání se záměry a s možnostmi organizace - rozpracovávání obchodní strategie organizace do cenových záměrů - rozbor vývoje kalkulovaných nákladů - zpracovávání návrhů cen a cenových nabídek pro jednotlivé výrobky a služby - jednání o cenových návrzích se zákazníky -- vyhodnocování chování a reakcí zákazníků na navrhované i na již existující ceny - provádění změn cen podle situace na trhu, podle změn obchodních záměrů organizace i podle měnících se nákladů - zpracovávání metodik tvorby cen a aktualizace cenových informací a dokumentace - zpracovávání vnitropodnikových cen a ceníků výkonů, materiálů, polotovarů, vyřazovaných materiálů a jiných předmětů a prací - spolupráce s ostatními útvary organizace, zejména s marketingovým a ekonomickým.

 

Pracovním prostředím jsou místnosti kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického nebo technického směru, schopnost systematické práce, počtářské schopnosti, přesnost, schopnost jednat s lidmi.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.