Celní inspektor

Úkolem celního inspektora je dbát na to, aby přeprava a zásilky zboží, které překračují hranice dvou samostatných států, probíhaly podle platných celních a daňových zákonů a předpisů.

Pracovními činnostmi jsou - celní kontrola, zjišťování a ověřování množství, druhů a vlastností zboží při jeho dovozu, transportu a vývozu - celní kontrola dopravních prostředků, zavazadel, zásilek, listin, dokladů a zboží a cestovních dokladů - kontrola vývozu a dovozu upraveného devizovým zákonem - projednávání celních a devizových přestupků v blokovém řízení - rozhodování o propuštění zboží obchodního a neobchodního charakteru do navrženého celního režimu - rozhodování o celním zařazení zboží - vyměřování a vybírání cla, daní a poplatků při dovozu, tranzitu a vývozu zboží a zajišťování agendy nedoplatků cla, daní a dalších poplatků - vykonávání hlídkové činnosti nad pohybem osob, zboží a dopravních prostředků v celních pohraničních pásmech - vykonávání stálé dozorčí služby - ostraha objektů celních úřadů, stanic a skladů - usměrňování pohybu osob a dopravních prostředků v celním prostoru.

Pracovním prostředím jsou prostory celnic, tj. na jedné straně místnosti kancelářského charakteru, na druhé straně okolí či vnitřní prostory kontrolovaných objektů - aut, vlaků, autobusů apod. Je proto třeba počítat s nepříznivými vlivy hluku, výfukových plynů i s častými nepříjemnostmi či dokonce jistým nebezpečím ze strany kontrolovaných občanů.

Pracovními prostředky jsou kontrolní a diagnostické přístroje, výpočetní technika a další kancelářské pomůcky.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední střední vzdělání s maturitou, absolvování předepsaného specializačního vzdělání pro pracovníky celní správy, dále pak, spolehlivost, pohotovost, rychlost úsudku, schopnost jednat s lidmi, schopnost zjednat si autoritu.

Po povolání určitá poptávka je.