Bytový architekt

Úkolem bytového architekta je provádět projektovou, návrhářskou, poradenskou, posuzovatelskou a dozorovou činnost zaměřenou na interiéry všech druhů. Pracovními činnostmi jsou - zpracovávání architektonických návrhů zařízení bytů, kanceláří a dalších druhů interiérů nábytkem a nábytkovými doplňky - poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků - poradenská činnost spojená s doporučováním nejvhodnějších slohů a ostatních aspektů interiérů - návrhářské práce při rekonstrukcích interiérů historických staveb a při ochraně památkových objektů a souborů - zpracovávání projektů výstavních stánků a expozic pro veletrhy a výstavy, spolupráce při zpracovávání prováděcích scénářů veletrhů a výstav - navrhování interiérů uměleckých výstav - spolupce při navrhování interiérů lodí a letadel - případné architektonické návrhy interiérů pro filmovou a divadelní tvorbu (existují ovšem i specializovaní filmoví architekti) - dohled nad praktickou realizací vlastních architektonických návrhů - posuzování architektonických řešení jiných bytových architektů - vědecká, výzkumná a příp. pedagogická činnost v oblasti architektury.

Povolání je vykonáváno převážně v ateliérech a kancelářích, bez nepříznivých projevů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou psací a kreslící potřeby, výpočetní technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vystudování architektury na Vysoké škole umělecko-průmyslové, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, vkus, schopnost tvořit esteticky, prostorová představivost, přesnost, schopnost jednat s lidmi.

Bytový architekt obvykle bývá „volné noze“, a sám si musí získávat zakázky. Úspěšnost jeho kariéry závisí především na jeho kvalitách a na schopnost získat klienty.