Burzovní makléř

Úkolem burzovního makléře je obchodovat s cennými papíry (akcie, obligace apod.). Pracovními činnostmi jsou - sledování a analyzování vývoje trhu s cennými papíry - provádění analýz vybraných sledovaných společností - příjem a posuzování nejpřesnějších informací o aktuálním dění na kapitálových trzích (tj. na trzích s cennými papíry) - zajišťování trvalého přímého kontaktu s příslušnými kapitálovými trhy, obchodními partnery a společnostmi - informování zákazníků o situaci na kapitálových trzích a o perspektivách jejich vývoje s případným doporučením příslušných obchodních transakcí - dojednávání a uzavírání všech druhů obchodů s cennými papíry pro jednotlivce i firmy na českém kapitálovém trhu i v zahraničí - získávání všech potřebných informací pro příslušné transakce - vedení dokumentace a speciálních databází o klientech, pro které jsou obchody uzavírány, o cenných papírech a o provedených operacích s nimi včetně zpracovávání potřebných tiskových výstupů - navrhování, zpracovávání a posuzování strategie a plánu obchodu s cennými papíry příslušné banky nebo investiční společnosti.

Pracovním prostředím jsou kanceláře, jednací místnosti, prostory za přepážkou, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika a běžná kancelářská technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské vzdělání, popř. úplné středoškolské vzdělání a složení makléřské zkoušky po absolvování speciálního makléřského kurzu, dále schopnost správného a rychlého úsudku, kombinační schopnosti, intuice, smysl pro obchod, schopnost jednat s lidmi, schopnost neustále se učit.

Burzovní makléř může být zaměstnancem banky či investiční společnosti, které podnikají v obchodu s cennými papíry, nebo může pracovat přímo v makléřské firmě, která se zabývá obchodem s cennými papíry pro jiné jednotlivce nebo firmy. Též může v této oblasti samostatně podnikat. Jedná se o perspektivní povolání.