Brusič skla

Úkolem brusiče skla je broušení, leštění a další povrchové úpravy skleněných výrobků. Pracovními činnostmi jsou - zušlechťování skla broušením a leštěním na brousicích strojích pomocí brusných materiálů (např. obrušování, ploškování, vrtání, broušení na poloautomatických strojích) - broušení hran plochého i tvarovaného skla na brusné stolici - ruční broušení, jemnění a leštění sklářských výrobků na hladinářských strojích - samostatná příprava brusných materiálů a potřebných pracovních pomůcek, včetně seřízení brousících strojů - provádění chemického leštění zušlechtěného olovnatého či sodnodraselného skla vč. přípravy lešticí lázně - vybrušování váz, skleněných košíků a podobných výrobků vč. provádění výtvarně náročných vzorů a dekorací - vybrušování plastik reliéfů - samostatné navrhování a provádění dekoračních motivů a celků.

Povolání je vykonáváno v brusírnách sklářských provozů, kde se uplatňují nepříznivé vlivy pracovního prostředí jako jsou hlučnost, prašnost, styk s chladící studenou kapalinou.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou brusky, brusné stolice, hladinářské stroje, různé druhy brousících kotoučů a další stroje a zařízení sklářských brusíren včetně automatizovaných, rytecké a další ruční nástroje a pomůcky, včetně kreslících potřeb a hlavně šikovné ruce. Hlavním zpracovávaným materiálem je sklo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Brusič skla, zručnost, přesnost, soustředěnost, estetické cítění, trpělivost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je určována především přítomností skláren v daném regionu a jejich prosperitou.