Bezpečnostní technik

Úkolem bezpečnostního technika je dbát na to, aby v příslušné organizaci byla ve všech jejích provozech i dalších útvarech zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Může být zaměřen na různé druhy organizací a z toho vyplývá i různost jeho odborností (např. strojař, elektrotechnik, stavař, chemik apod.). Pracovními činnostmi jsou - zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce ve všech činnostech, které v dané organizaci probíhají - zpracovávání vnitropodnikových předpisů o bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích a s jednotlivými pracovními prostředky - posuzování technologických procesů z hlediska ohrožení zdraví toxickými, karcinogenními a dalšími zdraví škodlivými látkami, navrhování změn - vyšetřování pracovních úrazů včetně sepisování a projednávání protokolů - provádění rozborů úrazovosti včetně vypracovávání návrhů nápravných opatření.

Pracovním prostředím jsou jednak místnosti kancelářského charakteru, jednak přímo provozy a prostory, jejichž bezpečnost je předmětem zájmu bezpečnostního technika - může se jednat o průmyslovou výrobu, stavební práce, opravářské a údržbové činnosti, obchodní provozy, sklady, laboratoře, ale i konstrukční kanceláře, výpočetní střediska a vůbec veškeré prostory organizace.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika, běžná kancelářská technika, popř. měřicí technika zaměřená ne sledované veličiny ovlivňující bezpečnost práce (teplota, hlučnost, přítomnost nežádoucích plynů apod.).

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou odborného směru, který odpovídá příslušnému výrobnímu odvětví (např. strojírenství, elektrotechnika, textil, chemie apod.), technické myšlení, přesnost, schopnost analyzovat problémy, schopnost jednat s lidmi.

Bezpečnostní technik je zaměstnancem příslušné organizace, kde mívá pozici pracovníka bez podřízených s relativně samostatným postavením. Jedná se o nepříliš rozšířené povolání s nízkou poptávkou trhu práce. Nemělo by to však být povolání neperspektivní.