Bezpečnostní pracovník

Úkolem bezpečnostního pracovníka je zajišťovat ochranu majetku a osob. Pracovními činnostmi jsou - dozor u vchodu resp. východu objektu, v němž působí určitá organizace, zejména za účelem zabránění vstupu nepovolaných osob a nepovolenému vynášení majetku organizace, případné hlídání dalších svěřených objektů, motorových vozidel či jiných zařízení, obchůzky objektů a zařízení a jejich zajišťování proti krádežím, poškozením, živelným pohromám apod. - obsluha osobních i nákladních vrátnic chráněných organizací a dalších objektů - evidence a zjišťování totožnosti osob vstupujících do objektu i přivážených či přinášených nákladů a předmětů - prověřování dokumentů projíždějících automobilů a dalších dopravních prostředků - kontrola a prohlídky zavazadel procházejících osob - obsluha elektronických zabezpečovacích, požárních a hasicích systémů - kontrola neporušenosti mechanických zábran - v případě požáru či jiné pohromy zajišťování prvních kroků k zamezení neštěstí a škod do příjezdu hasičů, policie apod. - vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech - ozbrojený doprovod osob za účelem jejich ochrany před eventuálním přepadením - ozbrojená ochrana přepravovaného zboží za účelem ochrany před eventuálním přepadením.

Povolání je vykonáváno v prostředí vrátnic u vstupu do budov, ve vnitřních i vnějších prostorách střežené budovy či jiného objektu, v motorových vozidlech (při ochranném doprovodu) i na dalších místech, pokud je bezpečnostní pracovník pověřen soustavnou ochranou určité osoby. Je třeba počítat s prací na směny, s měnícími se klimatickými podmínkami, v některých případech s nebezpečím.

Pracovními prostředky jsou např. obrazovka zachycující střežený objekt, baterka, vysílačka, příp. i služební pes či střelná zbraň.

Bezpečnostní agentury mívají vlastní požadavky (mezi ně může patřit i středoškolské vzdělání s maturitou) a uchazeče o zaměstnání zpravidla podrobují testům či psychologickým vyšetřením. Potřebná je spolehlivost, ukázněnost, rychlá reakce a úsudek, schopnost improvizovat, dobrá paměť, fyzická a psychická zdatnost a obratnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je velmi vysoká.