Betonář

Úkolem betonáře je provádět betonářské práce a vyrábět železobetonové prefabrikáty. Pracovními činnostmi jsou - betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu - zhotovování betonových vozovek a betonové dlažby - betonování stavebních konstrukcí ze železového betonu s výztuží - zhotovování stavebních dílců ze železového betonu se zhutňováním směsi - betonování tenkostěnných konstrukcí - provádění cementových potěrů podlah - zhotovování betonového povrchu z různých směsí (např. škvárobetonu) - betonáž sedel pod vodovodním a kanalizačním potrubím - provádění cementových potěrů podlah - zhotovování staticky náročných stavebních dílců ze železového betonu, např. mostních nosníků - opravy betonových staveb.

Povolání je vykonáváno na stavbách jakéhokoliv typu s nepříznivými vlivy pracovního prostředí jako jsou práce ve výškách, hlučnost, prašnost a změny klimatu.

Mezi nejpoužívanější pracovní prostředky patří různé stroje a zařízení (míchačky, vibrátory ap.), ruční nástroje (zednické vybavení), nářadí a pomůcky pro manuální práci, šikovné ruce a nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Železobetonář, fyzická zdatnost, zručnost, tělesná obratnost, schopnost pracovat v týmu. Hlavním pracovním materiálem je beton a jeho směsi, ocel, škvára.

Povolání patří na trhu práce mezi poměrně žádané.