Barvíř

Úkolem barvíře je barvení textilních materiálů. Pracovními činnostmi jsou - příprava chemikálií, barev, barvících lázní a roztoků podle receptur - zhotovování vzorků vybarvením textilních materiálů s výpočtem potřebné receptury - barvení všech druhů textilních materiálů, např. bavlny, lnu, vlny, hedvábí, výrobků ze syntetických vláken a jejich směsí v různé formě (volný materiál, příze, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, barety, klobouk apod.) na všech druzích strojů a zařízení s použitím různých druhů barviv (přímých, kyselých, siných, indigovaných, reaktivních, atd.) - řízení výrobních linek na přípravu barev a chemikálií pro barvení - řízení kontinuální barvící linky - základní seřizování a běžná údržba barvících strojů a zařízení.

Povolání je vykonáváno v provozu barvíren textilních továren, kde se silně projevují nepříznivé vlivy pracovního prostředí jako je působení chemických látek a vysoké teploty.

Mezi nejpoužívanější pracovní prostředky patří barvící stroje, zařízení a linky a některé ruční pomůcky (cívky, přadena, osnovní válce atd). Pracovním materiálem jsou textilie všeho druhu a barviva.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Textilní chemik, dobrý zrak a barvocit, zručnost, estetické cítění, čistotnost, trpělivost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je dána přítomností textilní továrny v daném regionu a její prosperitou.