Báňský úpravář

Úkolem báňského úpraváře je provádět žádoucí úpravy uhlí, rud a dalších nerostných materiálů. Pracovními činnostmi jsou - řízení a obsluha technologických procesů úpravy uhlí, rud a dalších surovin - seřizování a údržba úpravárenských strojů a zařízení - obsluha, seřizování a údržba strojních zařízení ve vodním a kalovém hospodářství - dálkové ovládání složitých technologických celků - řízení dekontaminačních stanic pro čištění radioaktivních vod na uranových dolech - dálkové řízení úpravy uhlí a rud s několika technologickými uzly a vícelinkovým provozem.

Povolání je vykonáváno v provozu báňských úpraven se zvlášť nepříznivými projevy pracovního prostředí jako hlučnost a prašnost.

Mezi nejpoužívanější pracovní prostředky patří různé stroje a zařízení (třídírny, drtírny, mlýny lisy, rozdružovací stroje, pece, sušárny, dopravníky), dále různé ruční nástroje, nářadí a pomůcky pro manuální a řemeslnou práci. Pracovním materiálem je uhlí, železná ruda a další nerosty.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Strojník pro báňské úpravny, fyzická zdatnost, zručnost, schopnost rychlé reakce.

Poptávka po tomto povolání je závislá na přítomnosti dolů a dalších báňských pracovišť v jednotlivých regionech. I mimoto je ale třeba počítat s tím, že těžební průmysl je v útlumu.