Bankovní pokladník

Úkolem bankovního pokladníka je zajišťovat hotovostní služby klientům (tj. s hotovými penězi) a zpracovávat hotovostní transakce v české i zahraniční měně. Pracovními činnostmi jsou - provádění pokladních operací v tuzemské a zahraniční měně spojených s příjmem, vydáváním a výměnou peněz - provádění pokladních operací při přebírání tržeb - provádění hotovostních operací u cenných papírů, certifikátů a obligací - vyplácení výnosů z cenných papírů - obsluha pokladen včetně technických peněžních zařízení - kontrola pravosti, platnosti a neporušenosti přijímaných peněz - vedení předepsané evidence o provedených operacích - ukládání svěřených hodnot a dokladů předepsaným způsobem.

Pracovním prostředím jsou místnosti v prostorách bank a směnáren, místo pokladníka zde je za přepážkou. Nepříznivé projevy pracovního prostředí se tu nevyskytují.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika, počítače bankovek a další běžná kancelářská technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání s maturitou, soustředěnost, přesnost, počtářské schopnosti, zručnost, spolehlivost.

Bankovní pokladník je zaměstnancem banky, spořitelny, popř. směnárny. Po značném nárůstu pracovních míst bankovních pokladníků v minulých letech, se zdá, že trh práce je touto profesí nasycen. Příčinou je i růst počtu bankomatů a další automatizace bankovních činností.