Bankovní likvidátor

Úkolem bankovního likvidátora je vykonávat bankovní služby klientům a s nimi související činnosti. Pracovními činnostmi jsou - jednání s klienty a jejich informování o nabídce bankovních služeb - rady klientům o možnostech a podmínkách poskytování úvěrů - zřizování, vedení a správa účtů klientů v české i zahraniční měně - vyřizování peněžních i bezhotovostních operací - vydávání šekových knížek a platebních karet a jejich evidence - provádění administrativních činností v souvislosti se službami klientům a jinými agendami v rámci banky.

Povolání je vykonáváno v prostorách kancelářského nebo přepážkového charakteru, bez omezujících vlivů pracovního prostředí.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika a běžné kancelářské pomůcky.

 

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné středoškolského vzdělání zakončené maturitou, (nejlépe ekonomického zaměření), popř. vysokoškolské vzdělání, soustředěnost, spolehlivost, kultivovaný zjev a vystupování, schopnost jednat s lidmi.

Po značném nárůstu pracovních míst v bankách v minulých letech, se zdá, že trh práce je těmito profesemi nasycen.